Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Pagrindiniai duomenys

 

2018-2019 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija. Preliminarūs duomenys

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla* 149 2015 20941
Pagrindinė mokykla* 381 8313 60019
Progimnazija* 153 7066 87669
Gimnazija* 405 15313 153663
Visos bendrojo ugdymo mokyklos* 1088 32707 322292
Profesinio mokymo įstaigos* 71 2962 34000
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai(Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla) 372 4821 91033
Universitetai** 20 6206 77420
Kolegijos** 22 1450 33900
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 11  - 326
*Dirbantys pagrindinėje darbovietėje
** Dirbantys pagrindininėje darbovietėje pagrindinėje pareigybėje

 

2018-07-02 2018-2019 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2018-07-02 Įsakymas dėl 2018-2019 mokslo metų žinybinės statistikos

2018-08-29 Dėl informacijos, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikimo

2018-08-30 Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas