Studijos

2018-2019 m. m. duomenys yra preliminarūs

Stojimas

Stojimas į aukštąsias mokyklas pagal savivaldybes, kuriose baigė mokyklą

Priimti į aukštąsias mokyklas pagal savivaldybes, kuriose baigė mokyklą ir studijų sritį(iki 2017-2018m.m.)

Priimti į aukštasias mokyklas pagal savivaldybes, kuriosw baigė mokyklą ir studijų krypčių grupę( nuo 2017-2018 m.m.)

Tais pačiais metais gavę brandos atestatus ir priimti arba nepriimti niekur

Tais pačias metais baigę mokyklas ir įstoję į konkrečias aukštąsias mokyklas

Priimti į aukštąsias mokyklas pamečiui pagal sritis(iki 2017-2018 m.m.)

Priimti į aukštąsias mokyklas pamečiui pagal studijų krypčių grupes(nuo 2017-2018m.m.)

Priimti į valstybės finansuojamas vietas pagal sritis

Priimtų į valstybės finansuojamas,nefinansuojamas vietas pasiskirstymas pagal miestą/kaimą (pagal baigtą mokyklą)

Studijos

Studijuojantys pagal sritis arba mokslo sritis(iki 2017-2018 m.m.)

Studijuojantys pagal studijų krypčių grupes arba mokslo sritis( nuo 2017-2018 m.m.)

Studijuojančių užsieniečių skaičiai pagal sritis

Studijuojantys užsieniečių skaičiai pagal studijų krypčių grupes(nuo 2017-2018 m.m.)

Užsieniečiai, atvykę dalinių studijų, pagal sritis

Užsieniečiai, atvykę dalinių studijų, pagal studijų krypčių grupės(nuo 2017-2018 m.m.)

Studentų skaičius pagal formas ir sritis

Studentų skaičius pagal formas, studijų krypčių grupes ar mokslo sritis(nuo 2017-2018 m.m.)

Gavusių skatinamąsias stipendijas procentas pagal aukštąsias mokyklas

Studijuojančių užsieniečių skaičiai pagal institucijas

Dalinėse studijose studijuojančių užsieniečių skaičiai pagal institucijas

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, išvykę dalinių studijų, pagal institucijas

Studijų baigimas / nutraukimas

Įgiję kvalifikaciją pagal studijų sritis

Įgiję kvalifikaciją pagal studijų krypčių grupes arba mokslo sritis(nuo 2017-2018 m.m.)

Nutraukę studijas pagal sritis(iki 2017-2018 m.m.)

Nutraukę studijas pagal studijų krypčių grupes( nuo 2017-2018 m.m.)

Studentai išvykę dalinių studijų

Priimti/studijuojantys/baigę aukštąsias mokyklas pamečiui pagal studijų krypčių grupes ir kryptis

Priimti/studijuojantys/baigę aukštąsias mokyklas pamečiui pagal studijų krypčių grupes ir kryptis(nuo 2017-2018 m.m.)

Pedagoginiai darbuotojai

Pedagoginiai darbuotojai spalio 1 d.