Profesinis mokymas

2018-2019 m. m. duomenys yra preliminarūs

PM mokiniai

1. Mokiniai pagal kursus ir mokymo programas spalio 1 d.

1.1. Baigusieji mokiniai pagal kursus ir mokymo programas

2. Mokinių amžius

3. Baigusiųjų mokyklą mokinių amžius

4. Mokiniai pagal mokymosi kalbas (duomenys apie užsienio kalbų mokymąsi nepateikiami) spalio 1 d.

5. Mokinių aprūpinimas bendrabučiais spalio 1 d.

6. Duomenys apie užsienio kalbų mokymą spalio 1 d.

6.1. Mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius

7. Mokiniai pagal gaunamos stipendijos dydį spalio 1 d.

8. Priimta mokinių į pirmą kursą spalio 1 d.

9. Mokinių kontingento kitimas per praėjusius mokslo metus

10. Mokiniai užsieniečiai šių metų spalio 1 d.

11. Priimta į pirmą kursą mokinių pagal mokyklos baigimo vietą spalio 1 d.

PM pedagogai (pedagoginiai darbuotojai)

1. Pedagoginiai darbuotojai

2. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacinės kategorijos

3. Profesijos mokytojų kvalifikacinės kategorijos

4. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius

5. Profesijos mokytojų amžius

6. Direktoriaus amžius ir kvalifikacinės kategorijos

7. Direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos

8. Pagalbos mokiniui specialistų amžius

PM darbuotojai

1. Mokyklos darbuotojų skaičius pagal kategorijas ir darbo krūvį

2. Mokytojų skaičius pagal amžių ir darbo krūvį (be mokyklos vadovų)

3. Profesijos mokytojų skaičius pagal amžių ir darbo krūvį (be mokyklos vadovų)

4. Mokyklos vadovų amžius

PM aplinka

1. Mokyklos patalpų plotai

2. Mokyklos bendrabučiai

3. Kitos mokyklos patalpos

4. Mokyklos pastatymas, remontas

5. Kiti mokyklos rodikliai (el. dienynas, interneto greitis ir kt.)

6. Mokyklos kompiuteriai

7. Mokyklos kompiuterių paskirtis

8. Mokyklos gauti kompiuteriai

PM kvalifikacijos

1. Duomenys apie pedagogus praėjusiais mokslo metais dalyvavusius kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursuose

2. Duomenys apie praėjusiais mokslo metais mokykloje vykusius kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursus

Kiti įvairūs duomenys apie profesinio mokymo įstaigų mokinius

1. Profesinių mokyklų mokiniai pagal švietimo sritis ir programas

2. Nutraukę mokymosi procesą profesinių mokyklų mokiniai pagal švietimo sritis ir programas

3. Profesinių mokyklų mokiniai besimokantys pagal pirminio profesinio mokymo programas pagal lytį ir pilietybių grupes

4. Įgiję profesinę kvalifikaciją pagal švietimo sritis ir pirminio profesinio mokymo programas

5. Pirminio profesinio mokymo programų mokiniai pagal mokomąsias kalbas

6. Pirminio profesinio mokymo programų mokiniai pagal užsienio kalbas

7. Į I kursą priimti mokiniai, šiais metais įgiję išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose

PM pedagogai (su grafikais)

1. Pedagoginiai darbuotojai

2. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacinės kategorijos

3. Profesijos mokytojų kvalifikacinės kategorijos

4. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius

5. Profesijos mokytojų amžius

6. Direktoriaus amžius ir kvalifikacinės kategorijos

7. Direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos

8. Pagalbos mokiniui specialistų amžius

PM darbuotojai (su grafikais)

1. Mokyklos darbuotojų skaičius pagal kategorijas ir darbo krūvį

2. Mokytojų skaičius pagal amžių ir darbo krūvį (be mokyklos vadovų)

3. Profesijos mokytojų skaičius pagal amžių ir darbo krūvį (be mokyklos vadovų)

4. Mokyklos vadovų amžius

PM mokiniai (su institucijomis)

1. Mokiniai pagal kursus ir mokymo programas spalio 1 d.

1.1 Baigusieji mokiniai pagal kursus ir mokymo programas

2. Mokinių skaičius

3. Baigusiųjų mokyklą mokinių skaičius

4. Mokiniai pagal mokymosi kalbas (duomenys apie užsienio kalbų mokymąsi nepateikiami) spalio 1 d.

5. Mokinių aprūpinimas bendrabučiais spalio 1d.

6. Duomenys apie užsienio kalbų mokymą spalio 1 d.

6.1. Mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, skaičius

7. Mokiniai pagal gaunamos stipendijos dydį spalio 1 d.

8. Priimta mokinių į pirmą kursą spalio 1 d.

9. Mokinių kontingento kitimas per praėjusius mokslo metus

10. Mokiniai užsieniečiai šių metų spalio 1 d.

PM pedagogai (su institucijomis)

1.1 Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal pareigų grupes

1.2 Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal išsilavinimo ir pareigų grupes

1.3 Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal pareigų ir darbo stažo grupę

1.4 Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal pareigų ir kvalifikacinių kategorijų grupes

1.5 Psichologų skaičius pagal pareigų ir kvalifikacinių kategorijų grupes

2. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacinės kategorijos

3. Profesijos mokytojų kvalifikacinės kategorijos

4. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius

5. Profesijos mokytojų amžius

6. Direktoriaus amžius ir kvalifikacinės kategorijos

7. Direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos

8. Pagalbos mokiniui specialistų amžius

PM aplinka (su institucijomis)

1. Mokyklos patalpų plotai

2. Mokyklos bendrabučiai

3. Kitos mokyklos patalpos

4. Mokyklos pastatymas, remontas

5. Kiti mokyklos rodikliai (el. dienynas, interneto greitis ir kt.)

6. Mokyklos kompiuteriai

7. Mokyklos kompiuterių paskirtis

8. Mokyklos gauti kompiuteriai

PM kvalifikacijos (su institucijomis)

1. Duomenys apie pedagogus praėjusiais mokslo metais dalyvavusius kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursuose

2. Duomenys apie praėjusiais mokslo metais mokykloje vykusius kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursus