Bendrasis ugdymas

2018-2019 m. m. duomenys yra preliminarūs

1-mokykla

A. Apibendrinta informacija apie mokyklos turimas klases

B. Apibendrinta informacija apie mokyklos turimas ugdymo programas

1. Klasės ir mokiniai rugsėjo 1 d.

1 lentelės tęsinys (klasės ir mokiniai)

2. Klasės

3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse

4. Užsienio kalbų mokymas

5. Pamainumas

6. Pailgintos dienos grupės

7. Kryptingas meninis ugdymas

8. Mokiniai užsieniečiai rugsėjo 1 d.

8.1 Mokiniai užsieniečiai įgijo vidurinį išsilavinimą

9. Dorinis ugdymas

10. Nustatyti sutrikimai

11. Mokinių laidos

12. Mokinių kaita mokykloje

13.1 Mokinių vežiojimas (mokinių atvežimas iš namų į mokyklą)

13.2 Mokinių vežiojimas (mokinių parvežimas iš mokyklos į namus)

14. Bendrojo ugdymo mokyklos mokinių amžius

15. Iš jų mergaičių amžius (iš 14 skyriaus)

16. Gavusių išsilavinimo pažymėjimą mokinių amžius

17. Bendrojo ugdymo mokyklos mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius

2-mokykla (mokyklos aplinka)

1. Plotai, klasės

2. Bendrabučiai

3. Kitos patalpos

4. Pastatymas, remontas

5. Kiti rodikliai

6. Kompiuteriai patalpose

7. Kompiuterių paskirtis

8. Gauti kompiuteriai

3-mokykla (pedagoginiai darbuotojai)

1. Pedagoginių darbuotojų išsilavinimas ir darbo stažas

2. Priešmokyklinėse grupėse ir pradinėse klasėse dėstančių pagrindinėje darbovietėje specialistų pasiskirstymas

3. 5-12 kl. ir gimnazijų I-IV kl. dėstančių pagrindinėje darbovietėje specialistų pasiskirstymas

4. Priešmokyklinėse grupėse ir pradinėse klasėse dėstančių nepagrindinėje darbovietėje specialistų pasiskirstymas

5. 5-12 kl. ir gimnazijų I-IV kl. dėstančių nepagrindinėje darbovietėje specialistų pasiskirstymas

6. Neturinčių kvalifikacinės kategorijos pedagogų skaičius pagal darbo stažą

7. Pedagoginiai darbuotojai, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos

8. Atestuotų pagalbos mokiniui ir kitų specialistų kvalifikacinės kategorijos

9. Mokyklų vadovų ir pavaduotojų kvalifikacinės kategorijos

10. Atestuotų pagalbos mokiniui ir kitų specialistų skaičius pagal pedagoginio darbo stažą

11. Neturinčių kvalifikacinės kategorijos pedagogų skaičius pagal amžių

12. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius pagal amžių

13. Atestuotų pagalbos mokiniui ir kitų specialistų skaičius pagal amžių

14. Pedagoginių darbuotojų skaičius pagal amžių

15. Mokyklų vadovų skaičius pagal amžių ir kvalifikacines kategorijas

16. Mokyklų vadovų pavaduotojų skaičius pagal amžių ir kvalifikacines kategorijas

3D-mokykla (Nepedagoginiai darbuotojai)

1. Mokyklų nepedagoginiai darbuotojai

3I-mokykla (Mokyklos pedagogai bei IKT)

1. Mokyklos pedagogai bei informacinės ir kompiuterinės technologijos